Virallista

Säännöt

Säännöt (pdf)

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2012 (pdf)

Toimintakertomus 2013

Lääketieteellisen seuran toimintakertomus v. 2013

 

 1. Tieteellinen seminaari vuosikokouksen yhteydessä, v. 2013 15-v Juhlaseminaari pidetty 21.3.2013 Helsingissä
 2. julkaistu 2 kpl lehden numeroa
 3. seuran historiikkia varten materiaalia koottu ensimmäisiltä 15 toimintavuodelta, historiikin kirjoittamisessa pyydetty apua seuran kunniajäseniltä, otettu yhteyttä kirjeitse ja sähköpostitse
 4. valokuvakilpailu päätökseen v. 2013, osallistujille lähetetään kirjapalkintoja
 5. internetsivuja täydennetty vähitellen, siirretty uudelle alustalle (WordPress) jota on helpompi päivittää ilman ulkopuolista apua
 6. tietopaketti lääkäreille mikrosienten terveyshaitoista ja niiden tutkimisesta, julkaistu kirja Home ja terveys, 2. painos, kustantaja Ympäristö ja terveysalan kustannus Oy, Pori
 7. Sienten biologia-kirja julkaistu, toim. yhdistyksen jäsen Sari Timonen ja Jari Valkonen Gaudeamus Oy, Helsinki
 8. kurssien järjestäminen: pidetty lääkäreille suunnattu kurssi mikrosienten terveyshaitoista, yhteistyössä Helsingin yliopiston Palmenian kanssa helmikuussa 2013 Helsingissä. Osallistujia oli muutamia kymmeniä. Yhteistyötä Palmenian kanssa jatkettu myös rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen yhteydessä, puheenjohtaja kouluttajana
 9. kannanotto biguanidikemikaalien käyttöön, tiedottamisen tehostaminen TUKESin kanssa, varoitus julkaistu myös yhdistyksen lehdessä
 10. tiivistyskorjausten käyttö homekorjausten sijasta, yhdistyksen hallituksen jäsen Mirja Salkinoja-Salonen ollut mukana työryhmässä, joka arvioi tiivistyskorjausten käyttökokemuksia ja soveltuvuutta, mukana myös ympäristöministeriön edustaja (työ edelleen jatkuu)
 11. uusia jäseniä hakemusten mukaan hyväksytty hallituksessa
 12. talous: jäsenmaksu 12 €, kannattajajäsenmaksu pidetty ennallaan
 13. talousarvio: yhdistyksen rahatilanne on kohtalainen. Jäsenmaksujen kertyminen on lähes pysähtynyt. Jäsenmaksujen maksamisesta muistutettu sähköpostilla sekä lehdessä. Rahastonhoitajana Kristian Husman.
 14. huomionosoitukset: kukkatervehdykset v. 2013 luennoitsijoista Kyllikki Kunnakselle ja väitöskirjan johdosta Anne Karvoselle
 15. hallitus on kokoontunut kuusi kertaa: 9.1., 20.5., 12.6., 4.9., 30.10. ja 12.12.2013