Lääketieteellisen mykologian seuran vuosikokous ja tieteellinen seminaari ”Ihmiset ja mykotoksiinit” järjestetään Haartman Instituutissa, Haartmaninkatu 3, luentosali 2 torstaina 22. maaliskuuta 2018. Aloitus tervetulokahvilla klo 15.00-15.30

Ilmoittautumiset: pentti.kuusela@hus.fi
Ilmoittautuminen pyydetään tekemään viimeistään 16.3.2018.