Ascomycetes

Aspergillus fumigatus

Aspergillus nidulans

Aspergillus versicolor

Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tarkoituksena on edistää tietämystä ja tutkimusta asioissa, joissa sienet vaikuttavat ihmisten tai eläinten terveyteen. Seura on perustettu vuonna 1988 ja vuonna 2007 jäseniä on 85. Julkaisemme jäsenille postitettavaa Sienet ja terveys -tiedotuslehteä, joka ilmestyy noin 2 kertaa vuodessa.
Seuran aihepiiriin kuuluvat:

  • sienten aiheuttamat infektiot
  • elinympäristössä ja ravinnossa olevien sienten, niiden ainesosien tai aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamat allergiat, myrkytykset ja muut terveysvaikutukset
  • alaan liittyvä diagnostiikka ja tutkimus
  • neuvonta-, tiedotus- ja julkaisutoiminta
  • kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö

Järjestämme kokouksia ja koulutustilaisuuksia, harjoitamme tiedotus- ja neuvontatyötä sekä otamme vastaan ja organisoimme alaan liittyviä selvitys- ja tutkimustehtäviä. Lääketieteellisen mykologian seura ry. on ECMM, European Confederation of Medical Mycologyn jäsenjärjestö.